Zorg en bedrijfsvoering zijn bij veel zorginstellingen nog gescheiden werelden. In de zorgwereld gaat het om patiƫnten, behandelingen en aandacht, bedrijfsvoerders spreken over productie, DBC's, zorgpaden en service levels.

De visie van The Gist is dat zorg en bedrijfsvoering bij elkaar horen. Door te sturen op 'effect per euro' komen zorg en bedrijfsvoering bij elkaar. Het gaat erom zoveel mogelijk goede zorg te leveren met de beschikbare middelen.

The Gist heeft sturen op effect per euro uitgewerkt in werkwijze die van hoog tot laag in de organisatie gebruikt kan worden. Zorgprofessionals en bedrijfsvoerders krijgen een taal en instrumenten om gezamenlijk tot betere resultaten te komen.