Een grote¬†instelling voor geestelijke gezondheidszorg heeft in haar bedrijfsplan de ambitie uitgesproken om de kosten per pati√ęnt te verlagen.

Daartoe is onder meer een omvangrijk programma gedefinieerd voor reductie van de indirecte kosten. De doelstelling is een kostenreductie van 20% in de periode 2010-2013.

Uniek in de aanpak zijn:

  • Aanpak per proces, in plaats van per organisatieonderdeel
  • Geen kaasschaaf, maar fundamentele aanpak via drietrapsraket: slimmer - soberder - schrappen
  • Intensieve monitoring van de implementatie, zodat de besparingen niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid worden gerealiseerd