Door de introductie van de normatieve huisvestingscompoment gaan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg een financieel risico lopen op hun vastgoedportefeuille. Voor de klant is een plan van aanpak ontwikkeld om de vastgoedportefeuille te saneren en te komen tot een vastgoedportefeuille die optimaal aansluit bij de zorgvisie. Belangrijke onderdelen uit de aanpak:

  • Integrale inventarisatie van de vastgoedportefeuille.
  • Scenario analyse om kansen en financiële risico’s in kaart te brengen.
  • Nauwe samenwerking tussen zorgmanagers, bedrijfsvoerders en financieel deskundigen bij het opstellen van besparingsopties en actieplan.